Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XIVSZP.250.52.20202020-10-232020-12-07Więcej...
2Usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych w 2021r. dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.53.20202020-11-042020-12-08Więcej...
3Budowa i wdrożenie systemu zarządzania budżetem (System ZB) oraz rozbudowę systemu finansowo-księgowego SGGW poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem (System ZM) w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.30.2020 – BNiPK.250.5.20202020-11-092020-12-10Więcej...
4Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dydaktyczno – laboratoryjnym Wolica SGGW w Warszawie przy ul. NowoursynowskiejDNT.250.22.20202020-11-192020-12-14Więcej...
5Promocja Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.48.20202020-11-302020-12-08Więcej...
6Usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.60.20202020-12-012020-12-10Więcej...