Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.30.20192019-05-232019-07-02Więcej...
2Zaprojektowanie i wykonanie Zintegrowanego Systemu Stron Internetowych (Multiportalu) SGGWSZP.250.25.2019-BNiPK.250.5.20192019-05-302019-06-25Więcej...
3Dostawa aparatury i urządzeń oraz komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. VIszp.250.36.20192019-06-212019-07-25Więcej...
4”Remont łazienek w części budynku Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie”DNT.250.11.20192019-06-122019-06-28Więcej...
5Dostawa sprzętu do nagrywania obrazu i dźwięku w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.37.2019-BNiPK.250.8.20192019-06-132019-06-25Więcej...
6Rozbudowa sieci bezprzewodowejSZP.250.32.20192019-06-142019-06-28Więcej...
7Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.250.23.20192019-06-182019-07-01Więcej...
8Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i wyrobów biurowych dla SGGWSZP.250.29.20192019-06-242019-07-02Więcej...
9Zakup samocodu osobowo dostawczego dla Działu Obsługi Technicznej Obiektów SGGWSZP.250.39.20192019-06-252019-07-09Więcej...
10Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGWSZP.250.40.20192019-06-252019-07-04Więcej...
11Budowa systemu zarządzania usługami wsparcia (System ITSM)SZP.250.33.2019–BNiPK.250.6.20192019-06-252019-07-09Więcej...