Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.27.20182018-09-122018-09-26Więcej...
2Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku nr 32 na potrzeby Centrum Badawczo – Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.DIiNT.260.26.20182018-09-142018-10-01Więcej...
3Dostosowanie budynku nr 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159” (tryb zaprojektuj i wykonaj).DIiNT.260.25.20182018-09-142018-10-01Więcej...
4Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, czyściw i rękawic roboczych dla SGGWSZP.260.47.20182018-09-172018-09-27Więcej...