Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa aparatury i komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. II.SZP.260.36.20182018-06-072018-07-18Więcej...
2Rewdrożenie rozwiązania opartego na systemie informatycznym SIMPLE.PERSONELSZP.260.13.20182018-06-052018-06-15Więcej...
3Remont segmentów w Domu Asystenckim Ikar w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.DIiNT.260.13.20182018-06-072018-06-22Więcej...
4Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej łączonej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.39.20182018-06-122018-06-21Więcej...
5Roboty remontowe – wymiana parkietów drewnianych, roboty elektryczne i roboty stolarskie w budynku Auli Kryształowej SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.12.20182018-06-122018-06-26Więcej...
6Kompleksowe sprzątanie w domach studenckich, sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe oraz usługa mycia okienSZP.260.26.20182018-06-182018-07-30Więcej...