Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

Numer referencyjny:
SZP.250.69.2020
Data publikacji:
2021-01-20
Data składania ofert / wniosków:
2021-01-19 09:00
Termin otwarcia ofert:
2021-01-19 12:00
Nazwa:
Sukcesywne usługi pralnicze dla SGGW
Treść:

Załączniki
l.p.opis
1Zbiorcze zestawienie ofert
2Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej
3Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadań 2-6
4Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o odrzuceniu oferty.