Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa aparatury i komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. II.SZP.260.36.20182018-06-072018-07-30Więcej...
2Kompleksowe sprzątanie w domach studenckich, sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe oraz usługa mycia okienSZP.260.26.20182018-06-182018-08-02Więcej...
3Rewdrożenie rozwiązania opartego na systemie informatycznym SIMPLE.PERSONELSZP.260.41.20182018-06-262018-07-05Więcej...
4Zakup oprogramowania w ramach projektu „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – (e-SGGW)”SZP.260.29.20182018-06-262018-07-18Więcej...
5ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGOSZP.260.37.20182018-07-022018-07-19Więcej...
6DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.38.20182018-07-092018-07-17Więcej...