Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych laboratoriów w budynku nr 24 Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW W Warszawie - lokalizacja ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT / 02 / 20172017-02-092017-02-28Więcej...
2Dostawa aparatury naukowo badawczej w ramach programu restrukturyzacyjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie7/WMW/SGGW/20172017-02-102017-03-22Więcej...
3Remont stacji wodociągowej z modernizacją ujęcia wody i układu urządzeń i instalacji technologicznych do uzdatniania wody, stanowiącej źródło zaopatrzenia w wodę dla celów bytowo gospodarczych i p. pożarowych obiektów D.S Jodełka i CEPL SGGW przy ul. Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi”.DIiNT/1/20172017-02-162017-03-02Więcej...