Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

KIEROWNIK SEKCJI
Władysław Sadowski(22) 59 313 90
Fax. (22) 59 313 91
pok. 41
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI
Magdalena Żywno(22) 59 313 85
Fax. (22) 59 313 85
pok. 42
PRACOWNICY
Agnieszka Dydak(22)59 313 89
pok. 36
Agnieszka Tomczewska(22) 59 313 88
Fax. (22) 84 787 43
pok. 38
Beata Bud-Gusaim(22) 59 313 94
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Edyta Witkowska(22) 59 313 86
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Grzegorz Kushnir(22) 59 313 98
pok. 36
Jolanta Rutkowska(22) 59 313 93
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Justyna Tkaczuk5931496
pok.
Katarzyna Markowska(22) 59-313-87
Fax. (22) 59-313-92
pok. 38
Mateusz Skłodowski5931389
pok. 36
KANCELARIA PRAWNA
Poniedziałek od 08:00 do 14:00
Czwartek od 08:00 do 14:00
pok. 40
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 09:00 DO 13:00