Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

KIEROWNIK SEKCJI
Władysław Sadowski(22) 59 313 90
Fax. (22) 59 313 91
pok. 41
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI
Magdalena Żywno(22) 59 313 85
Fax. (22) 59 313 85
pok. 42
PRACOWNICY
Agnieszka Dydak(22)59 313 89
pok. 36
Beata Bud-Gusaim(22) 59 313 94
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Edyta Witkowska(22) 59 313 86
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Grzegorz Kushnir(22) 59 313 98
pok. 36
Jarosław Pomarański(22) 59 313 88
Fax. (22) 59-313-92
pok. 38
Jolanta Rutkowska(22) 59 313 93
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Katarzyna Markowska(22) 59-313-86
Fax. (22) 59-313-92
pok. 38
KANCELARIA PRAWNA
Poniedziałek od 09:30 do 13:30
Czwartek od 09:30 do 13:30
pok. 40
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 09:00 DO 13:00