Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XSZP.250.3.20202020-02-132020-05-12Więcej...
2Budowa budynku Zaplecza Służb Technicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 Warszawa.DI.250.1.20202020-03-162020-04-28Więcej...
3Wykonanie poszycia dachowego i modernizacji konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi dla 2 ( dwóch ) budynków inwentarskich ( jałownik i obora nr 3) zlokalizowanych na fermie ( RZD) Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Wilanowie – Oborach.DI.250.2.20202020-03-312020-04-29Więcej...
4Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w pływalni AOS SGGW, ul. Ciszewskiego 10 w Warszawie.DNT.250.8.20202020-04-162020-05-08Więcej...
5Sukcesywna dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i teczek do akt dla SGGW w WarszawieSZP.250.11.20202020-05-082020-05-25Więcej...
6Remont węzła cieplnego centralnego ogrzewania, ciepłej wody i CT w budynku SGGW nr 35 ul. Nowoursynowska 159c w Warszawie.DNT.250.10.20202020-05-122020-05-28Więcej...
7DOSTAWA MIKROSKOPU DLA INSTYTUTU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.18.20202020-05-142020-05-22Więcej...
8Budowa przyłącza wody do obiektów SGGW zlokalizowanych przy ul. Vogla 44 w WarszawieDNT.250.12.20202020-05-202020-06-15Więcej...
9Dostawa aparatury naukowo-badawczej do projektu „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, technologicznej i marketingowej związanej z produkcją pomidorów ogrodniczych w Dziecinowie” realizowanego w ramach „Współpraca” w programie rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020SZP.250.19.20202020-05-212020-05-29Więcej...
10Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XISZP.250.10.20202020-06-122020-07-23Więcej...
11Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla „Nowego Budynku Wydziału Ekonomicznego” SGGW w WarszawieDI.250.3.20202020-06-042020-06-18Więcej...
12Obsługa i konserwacja stacji transformatorowych SGGW po stronie średniego napięcia przez okres 12 m- cy.DNT.250.11.20202020-06-082020-06-22Więcej...
13Sukcesywne dostawy materiałów oświetleniowych.SZP.250.14.20202020-06-102020-06-24Więcej...
14Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksówSZP.250.23.20202020-06-102020-06-24Więcej...
15Sukcesywne dostawy materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej dla Działu Obsługi Technicznej Obiektów i Administracji Domów i Stołówek Studenckich SGGWSZP.250.20.20202020-06-152020-07-14Więcej...
16Rozbiórka Pawilonu Bliklego oraz fundamentów i nawierzchni utwardzonej po byłej betoniarni na terenie Kampusu SGGW w Warszawie.DNT.250.14.20202020-06-252020-07-10Więcej...
17Budowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.24.2020 – BNiPK.250.3.20202020-07-012020-07-10Więcej...
18Remont (wymiana) instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej z remontem łazienek w budynku Rektoratu SGGW ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie.DNT.250.13.20202020-07-022020-07-17Więcej...
19Dostawa licencji edukacyjnych w 8 zadaniach dla SGGW w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.26.2020-BNiPK.250.4.20202020-07-022020-07-10Więcej...
20Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny WeterynaryjnejSZP.250.27.20202020-07-062020-07-21Więcej...
21Sukcesywna dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz odbiór i utylizacja zużytych filtrów dla SGGWSZP.250.7.20202020-07-102020-07-24Więcej...
22Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, czyściw i rękawic roboczych dla SGGWSZP.l250.21.20202020-07-092020-07-20Więcej...
23Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla SGGW przez okres 18 miesięcy.SZP.250.9.20202020-07-102020-07-21Więcej...
24SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIESZP.250.13.20202020-07-172020-07-27Więcej...
25Budowa, dostawa oraz montaż mieszalnika pasz – prototypowego urządzenia badawczego w ramach projektu Pasza ProSZP.250.33.20202020-07-202020-07-28Więcej...
26Usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych do końca 2020 dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.31.20202020-07-222020-07-30Więcej...
27Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.DNT.250.15.20202020-07-242020-08-12Więcej...
28Obsługa umowy Microsoft Product and Services (MPSA) dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.25.20202020-07-272020-08-04Więcej...
29Remont pomieszczeń na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu w budynku nr 23 na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy NowoursynowskiejDNT.250.16.20202020-07-312020-08-18Więcej...
30Kompleksowe sprzątanie w obiektach SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe.SZP.250.29.20202020-08-182020-09-18Więcej...
31Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XIISZP.250.32.20202020-08-182020-09-29Więcej...
32Wyposażenie w meble warsztatowe, socjalne i biurowe budynku Administracji Terenów ZielonychDNT.250.17.20202020-08-112020-08-27Więcej...
33Budowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.34.2020 – BNiPK.250.6.20202020-08-112020-08-20Więcej...
34Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Tkankowej oraz Pracowni Elektromiografii w ramach Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.35.20202020-08-182020-09-18Więcej...
35Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW na 2020 rokSZP.250.36.20202020-08-182020-08-31Więcej...
36Sukcesywne dostawy artykułów piśmiennych i etykiet do drukarek dla SGGWSZP.250.38.20202020-09-012020-09-09Więcej...
37„Monitorowanie rozmieszczenia bieszczadzkiego stada żubrów oraz prowadzenie monitoringu zakażeń pasożytniczych i monitoringu genetycznego” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-00SZP.250.28.20202020-09-112020-09-28Więcej...
38Dostawa licencji edukacyjnych w 4 zadaniach dla SGGW w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.37.2020-BNiPK.250.8.20202020-09-162020-09-24Więcej...
39Budowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.39.2020 – BNiPK.250.7.20202020-09-172020-09-25Więcej...
40Wymiana czterech dźwigów w budynku nr 34 i budynku nr 37 (po dwa na budynek), zlokalizowanych na terenie SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161DNT.250.18.20202020-09-282020-10-14Więcej...
41Dostawę stanowiska do analizy obrazu spekli laserowych dla Instytutu Inżynierii MechanicznejSZP.250.45.20202020-10-022020-10-12Więcej...
42Dostawa oraz udzielenie licencji na oprogramowanie - biblioteki dedykowane do techniki EGA-PY/GC-MS w ramach projektu Pasza ProSZP.250.42.20202020-10-022020-10-12Więcej...
43Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt i Klinika Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.250.46.20202020-10-062020-10-14Więcej...
44Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 18 miesięcy.SZP.250.47.20202020-10-122020-10-20Więcej...