Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa różnicowego kolorymetru skaningowego z możliwością wykonywania pomiarów z modulacją temperatury MDSCSZP.260.85.20182018-12-152019-01-18Więcej...
2Dostawa stołów wizualizacyjnych z odpowiednim wyposażeniem oraz przygotowaniem pomieszczenia do prawidłowej eksploatacji dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.79.20182018-12-182019-01-24Więcej...
3Wykonanie ośmiu wiat śmietnikowych przy domach studenckich na terenie kampusu SGGW w Warszawie wraz z wykonaniem robót drogowych i przełożeniem kabli nN w obrębie planowanych wiat.DIiNT.260.33.20182018-12-192019-01-07Więcej...
4Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów weterynaryjnych, medycznych i laboratoryjnych z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.87.20182018-12-202019-01-04Więcej...
5Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.90.20182018-12-212019-01-04Więcej...
6Dostawa dwóch samochodów dla administracji SGGWSZP.260.91.20182018-12-272019-01-14Więcej...
7DOSTAWA CIEPLAREK LABORATORYJNYCH DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.88.20182018-12-272019-01-11Więcej...
8Opracowanie koncepcji w zakresie rozbudowy systemu finansowo-księgowego oraz budowy systemu zarządzania budżetemSZP.260.61.2018 BNiPK.260.8.20182018-12-282019-01-15Więcej...
9„Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej nt. SGGW oraz jej realizacja”SZP.250.1.20192019-01-102019-01-31Więcej...
10Montaż dźwigu osobowego z wykonaniem robót budowlanych w budynku nr 33 SGGW ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.DI.260.1.2019r.2019-01-242019-02-08Więcej...
11Wykonanie ośmiu wiat śmietnikowych przy domach studenckich na terenie kampusu SGGW w Warszawie wraz z wykonaniem robót drogowych i przełożeniem kabli nN w obrębie planowanych wiat.DI.260.2.2019r2019-01-252019-02-12Więcej...
12Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej- Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Weterynaryjnej oraz Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej w ramach RestrukturyzacjiSZP.250.4.20192019-01-252019-03-18Więcej...
13„Wykonanie remontu łazienek wraz z modernizacją instalacji kanalizacyjnej oraz usprawnienia wentylacji w Domu Profesorskim „Belwederek” w Rogowie przy ul. Leśnej 5”.DNT.260.1.20192019-01-302019-02-13Więcej...
14Budowa magazynu pasz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla WNoZ i WMW SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 92/100 w Warszawie.DI.250.3.2019r2019-02-052019-02-21Więcej...
15ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA STRAŻY AKADEMICKIEJSZP.250.2.20192019-02-072019-02-18Więcej...
16Dostosowanie budynku nr 32 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.DNT.250.2.20192019-02-112019-03-08Więcej...
17Usługi restauracyjne i podawania posiłków na terenie SGGWSZP.250.6.20192019-02-252019-02-22Więcej...
18Kompleksowa obsługa SGGW w zakresie podróży krajowych i zagranicznych.SZP.250.9.20192019-02-262019-03-14Więcej...
19„Remont i przebudowa D.A. IKAR na 9 i 10 p. - tryb zaprojektuj i wykonaj”DI.250.5.20192019-02-262019-03-12Więcej...
20Dostawa aparatury i urządzeń oraz komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. IV.SZP.250.8.20192019-03-142019-04-18Więcej...
21„Adaptacja pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej w budynku nr 22 – Klinika Małych Zwierząt SGGW – ul. Nowoursynowska 159 C”.DNT.250.4.20192019-03-042019-03-19Więcej...
22Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW na 2019 rokSZP.250.12.20192019-03-052019-03-28Więcej...
23„Wykonanie remontu łazienek wraz z modernizacją instalacji kanalizacyjnej oraz usprawnienia wentylacji w Domu Profesorskim „Belwederek” w Rogowie przy ul. Leśnej 5”.DNT.250.5.20192019-03-062019-03-21Więcej...
24Budowa magazynu pasz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla WNoZ i WMW SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 92/100 w Warszawie.DI.250.6.2019r.2019-03-062019-03-26Więcej...
25Wykonanie budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Sekcji Pszczelarstwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 nr dz. ew 113/8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie zgodnie z Decyzją nr 4/D/19 z dnia 09.01.2019, dokumentacją techniczną i przepisami.DI.250.4.2019r2019-03-082019-04-04Więcej...
26„Termomodernizacja 8 budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 – teren Rektoratu - tryb zaprojektuj i wykonaj”.DNT.250.3.20192019-03-202019-04-03Więcej...
27Dostawa wideomikroskopu dla Katedry Patologii i Diagnostyki WeterynaryjnejSZP.250.11.20192019-03-222019-04-02Więcej...
28Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.15.20192019-03-262019-05-13Więcej...
29Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą dla SGGWSZP.250.13.20192019-03-272019-04-04Więcej...
30Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu Projektowanie żywności- studia dualne II stopniaSZP.250.17.20192019-04-022019-04-12Więcej...
31Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie przez okres 12 m- c y.DNT.250.6.20192019-04-032019-04-15Więcej...
32Usługi kompleksowego utrzymania w stałej sprawności dźwigów w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 36 miesięcySZP.250.14.20192019-04-052019-04-15Więcej...
33Utrzymanie i rozwój oprogramowania SIMPLESZP.250.18.20192019-04-082019-04-18Więcej...
34„Termomodernizacja 8 budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 – teren Rektoratu - tryb zaprojektuj i wykonaj”.DNT.250.7.20192019-04-152019-05-06Więcej...
35Dostawa urządzeń specjalistycznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. VSZP.250.16.20192019-05-082019-06-19Więcej...
36Wykonanie budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Sekcji Pszczelarstwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 nr dz. ew 113/8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie zgodnie z Decyzją nr 4/D/19 z dnia 09.01.2019, dokumentacją techniczną i przepisami.DI.250.7.2019r.2019-04-182019-05-20Więcej...
37Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.250. 10.20192019-04-302019-05-16Więcej...
38Sukcesywne dostawy papierniczych artykułów higienicznych oraz rękawiczek laboratoryjnych dla SGGWSZP.250.19.20192019-04-292019-05-08Więcej...
39Naprawa, regulacja, stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach SGGW w Warszawie – na okres 12 miesięcy.DNT.250.9.20192019-05-062019-05-15Więcej...
40Wykonanie, zakup i montaż mebli dla Wydziału Nauk o Żywieniu SGGW.DNT.250.8.20192019-05-062019-05-16Więcej...
41Dostawa sprzętu komputerowegoSZP.250.26.20192019-05-072019-05-15Więcej...
42DOSTAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO i OGRODNICZEGO DLA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOLOGIISZP.250. 28.20192019-05-222019-05-30Więcej...
43SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I NARZĘDZI DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIESZP.250.20.20192019-05-222019-05-31Więcej...
44Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w pływalni AOS SGGW, ul. Ciszewskiego 10 w Warszawie.DNT.250.10.20192019-05-222019-06-12Więcej...
45Zakup mikroskopu wraz z kamerą cyfrową oraz modułem, który pozwala na płynne składanie obrazów, a także z komputerem wraz z oprogramowaniemSZP.250. 31.20192019-05-232019-06-05Więcej...
46Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.27.20192019-05-242019-06-04Więcej...
47Dostawa barwiarki automatycznej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej - Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej w ramach restrukturyzacjiSZP.250.38.20192019-06-072019-06-24Więcej...