Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej60/WMW/SGGW/20162016-10-172016-11-09Więcej...
2Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Leśnego SGGW62/WL/SGGW/20162016-10-202016-11-03Więcej...
3Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych celem dostosowania pomieszczenia laboratorium 0105 w budynku nr 37 na potrzeby laboratorium „kultur i upraw roślinnych na podłożach sterylnych w KFR SGGW” ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonajDIiNT / 26 / 20162016-10-222016-11-07Więcej...
4Sukcesywna dostawa słomy i owsa dla koni dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Zwierzętach65/WNZ/SGGW/20162016-11-042016-11-14Więcej...
5Dostawa aparatury oraz drobnego sprzętu w ramach programu restrukturyzacji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW63/WNoŻCiK/SGGW/20162016-11-092016-11-21Więcej...
6Dostawa sprzętu komputerowego dla SGGW67/CI/SGGW/20162016-11-102016-11-22Więcej...
7DOSTAWA URZĄDZENIA DO SEKWENCJONOWANIA NOWEJ GENERACJI (NGS) ORAZ DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA KATEDRY NAUK FIZJOLOGICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ69/WMW/SGGW/20162016-11-242016-12-08Więcej...
8Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW70/WBiIŚ/SGGW/20162016-11-252016-12-05Więcej...
9DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ71/WMW/SGGW/20162016-12-072016-12-19Więcej...
10Dostawa komputera przenośnego dla Katedry Techniki i Projektowania Żywności64/WNoŻCiK/SGGW/20162016-12-132016-12-21Więcej...
11Zakup mediów w celu przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie w prasie, outdoor oraz internecie w okresie luty 2017 – grudzień 2017 roku.66/BP/SGGW/20162016-12-132017-01-02Więcej...
12Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla KIR72/KIRY/SGGW/20162016-12-192016-12-28Więcej...
13Dostawa programów antywirusowych dla SGGW74/CI//SGGW/20162016-12-302017-01-10Więcej...
14Usługa w zakresie napraw i konserwacji dźwigów1/SGGW/20172017-01-092017-01-17Więcej...
15Dostawa komputera przenośnego dla Katedry Techniki i Projektowania Żywności5/WNoŻCiK/SGGW/20172017-01-162017-01-24Więcej...
16Świadczenie usług dostępu do Internetu dla SGGW4/CI//SGGW/20172017-01-172017-01-25Więcej...
17Dostawa urządzenia do mycia o działaniu ciągłym oraz wyposażenia do zmywarki6/WNoŻCiK/SGGW/20172017-01-272017-02-08Więcej...
18Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych laboratoriów w budynku nr 24 Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW W Warszawie - lokalizacja ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT / 02 / 20172017-02-092017-02-28Więcej...
19Dostawa aparatury naukowo badawczej w ramach programu restrukturyzacyjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie7/WMW/SGGW/20172017-02-102017-03-22Więcej...
20Remont stacji wodociągowej z modernizacją ujęcia wody i układu urządzeń i instalacji technologicznych do uzdatniania wody, stanowiącej źródło zaopatrzenia w wodę dla celów bytowo gospodarczych i p. pożarowych obiektów D.S Jodełka i CEPL SGGW przy ul. Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi”.DIiNT/1/20172017-02-162017-03-06Więcej...
21Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie10/WMW/SGGW/20172017-02-272017-03-07Więcej...
22Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW w Warszawie.11/SGGW/20172017-02-282017-03-21Więcej...
23Sukcesywne dostawy artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych i wyrobów włókienniczych dla SGGW9/DOOiZ/SGGW/20172017-03-032017-03-22Więcej...
24Sukcesywna dostawa artykułów biurowych.8/DOOIZ/SGGW/20172017-03-032017-03-21Więcej...
25Remont przybudówki D.S Adara Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT / 03 / 20172017-03-072017-03-28Więcej...
26Remont budynku Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie – dostosowanie do przepisów p. pożarowychDIiNT/5/20172017-03-082017-03-22Więcej...
27Dostawa systemu mebli laboratoryjno-biurowych stanowiących wyposażenie pracowni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w ramach programu restrukturyzacyjnego12/WMW/SGGW/20172017-03-172017-04-04Więcej...
28Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie na okres 12 m- c y, Część I - Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m- c y systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Część II - Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m – c y systemów ochrony mienia w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieDIiNT/6/20172017-03-242017-04-03Więcej...
29Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla SGGWSZP.260.15.2017.DOOIZ2017-04-042017-04-13Więcej...
30DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCHWNE.260.18.20172017-04-132017-04-24Więcej...
31Dostawa mebli biurowych dla SGGW w Warszawie.SZP.260.17.20172017-04-142017-04-26Więcej...
32DOSTAWA CZYŚCIW, RĘKAWIC ROBOCZYCH I LABORATORYJNYCH DLA SGGW.SZP.260.13.2017.DOOiZ2017-04-142017-04-28Więcej...
33Sukcesywne usługi pralniczeSZP.260.14.20172017-04-282017-04-14Więcej...