Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Remont łazienek, wentylatorów dachowych w części Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Nowoursynowskiej 161DIiNT.260.06.20182018-04-092018-04-25Więcej...
2Dostawy pomp hydraulicznych, narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem mechanicznym dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.21.20182018-04-102018-04-25Więcej...
3Dostawa aparatury w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. I.SZP.260.22.20182018-04-202018-06-07Więcej...
4„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie – remont instalacji budynkowych i przeróbki budowlane, ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie” – w ramach projektu – „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.07.20182018-04-172018-05-15Więcej...
5Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.25.20182018-04-192018-05-11Więcej...
6Monitoring oraz ochrona obiektów SGGW.SZP.260.27.20182018-04-192018-04-27Więcej...
7Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w WarszawieSZP.260.19.20182018-04-232018-05-14Więcej...
8Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.31.20182018-04-252018-05-14Więcej...
9: „Roboty remontowo-budowlane obiektów SGGW w Warszawie zlokalizowanych na terenie Kampusu przy ul. Nowoursynowskiej i Rakowieckiej w Warszawie”.DIiNT.260.05.20182018-04-272018-05-17Więcej...
10Dostawa mebli biurowych dla SGGWSZP.260.11.20182018-04-272018-05-14Więcej...
11Sukcesywne usługi pralnicze dla SGGWSZP.260.24.20182018-05-082018-05-07Więcej...
12Usługa zaprojektowania i wykonania strony internetowej projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)”SZP.260.30.20182018-05-102018-05-18Więcej...
13Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla KIRSZP.260.32.20182018-05-182018-05-28Więcej...
14Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT 260.9.20182018-05-112018-05-25Więcej...
15Sukcesywne dostawy artykułów piśmiennych, etykiet i taśm drukujących dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.SZP.260.28.20182018-05-112018-05-22Więcej...
16Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów oraz akcesoriów komputerowychSZP.260.34.20182018-05-182018-05-29Więcej...
17„Wykonanie remontu 22 pomieszczeń w poziomie przyziemia budynku nr 34 oraz wykonanie remontu pomieszczeń w poziomie przyziemia i parteru budynku nr 37 oraz remont korytarzy od poziomu (-2) do poziomu przyziemia w budynku nr 37 na terenie kampusu SGGW w Warszawie”.DIiNT.260.11.20182018-05-242018-06-12Więcej...
18„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie” – dwie części - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.15.20182018-06-012018-06-19Więcej...
19Dostawa aparatury i komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. II.SZP.260.36.20182018-06-072018-07-31Więcej...
20Rewdrożenie rozwiązania opartego na systemie informatycznym SIMPLE.PERSONELSZP.260.13.20182018-06-052018-06-15Więcej...
21Remont segmentów w Domu Asystenckim Ikar w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.DIiNT.260.13.20182018-06-072018-06-22Więcej...
22Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej łączonej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.39.20182018-06-122018-06-29Więcej...
23Roboty remontowe – wymiana parkietów drewnianych, roboty elektryczne i roboty stolarskie w budynku Auli Kryształowej SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.12.20182018-06-122018-06-26Więcej...
24Kompleksowe sprzątanie w domach studenckich, sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe oraz usługa mycia okienSZP.260.26.20182018-06-182018-08-02Więcej...
25Rewdrożenie rozwiązania opartego na systemie informatycznym SIMPLE.PERSONELSZP.260.41.20182018-06-262018-07-05Więcej...
26Zakup oprogramowania w ramach projektu „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – (e-SGGW)”SZP.260.29.20182018-06-262018-07-18Więcej...
27„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie” – dwie części - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.19.20182018-06-282018-07-16Więcej...
28ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGOSZP.260.37.20182018-07-022018-07-19Więcej...
29Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej łączonej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.43.20182018-07-022018-07-11Więcej...
30DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.38.20182018-07-092018-07-17Więcej...
31Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.17.20182018-07-172018-08-02Więcej...
32„Przeglądy i bieżąca naprawa urządzeń chłodniczych w zakresie ich części gazowych (freonowych) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 12 miesięcy.”DIiNT.260.16.20182018-07-182018-07-30Więcej...
33Montaż dźwigu osobowego z wykonaniem robót budowlanych w budynku nr 33 SGGW ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.14.20182018-07-202018-08-14Więcej...
34Dostawa sprzętu komputerowegoSZP.260.40.20182018-07-212018-08-02Więcej...
35Ultrasonograf usg wraz wyposażeniem do zastosowania w zakresie: radiologii (jama brzuszna, tarczyca, piersi, jądra), ginekologii, echokardiologii, urologii, badań nerek, badań naczyniowych, badań reumatologicznych, badań mięśniowo-szkieletowychSZP.260.44.20182018-07-232018-08-01Więcej...
36Świadczenie usług rozwoju dla oprogramowania SIMPLE.ERPSZP.260.35.20182018-07-252018-08-02Więcej...
37„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 w zakresie instalacji i robót budowlanych dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159” – część I - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.21.20182018-07-272018-08-10Więcej...
38Usługa konserwacji sieci central telefonicznych, sieci teletechnicznej zewnętrznej wraz z rozbudową istniejącego okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią elektrycznąSZP.260.46.20182018-08-072018-08-16Więcej...
39Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania HMS Solution oraz jego serwisowanieSZP.260.45.20182018-08-102018-08-21Więcej...
40Obsługa konserwacyjna systemu kontroli wjazdu i opłat na parkingu podziemnym SGGW w Warszawie przez okres 10 miesięcy.DIiNT.260.20.20182018-08-222018-08-29Więcej...
41DOSTAWA SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.49.20182018-08-232018-09-04Więcej...
42Dostawa wyposażenia medycznego dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką SGGWSZP.260.51.20182018-08-312018-09-20Więcej...
43Dostawa wsprzętu komputerowego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGWSZP.260.50.20182018-09-042018-09-12Więcej...
44Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.27.20182018-09-122018-09-26Więcej...
45Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku nr 32 na potrzeby Centrum Badawczo – Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.DIiNT.260.26.20182018-09-142018-10-01Więcej...
46Dostosowanie budynku nr 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159” (tryb zaprojektuj i wykonaj).DIiNT.260.25.20182018-09-142018-10-01Więcej...
47Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, czyściw i rękawic roboczych dla SGGWSZP.260.47.20182018-09-172018-10-01Więcej...
48„Wykonanie wymiany podstaw dachowych pod wentylatorami na dachu D.A. IKAR na terenie Kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie”DIiNT.260.23.20182018-09-252018-10-09Więcej...
49Wykonanie analiz ekonomicznych typu proof of concept potencjału komercyjnego projektów badawczo-rozwojowychSZP.260.55.20182018-10-012018-10-09Więcej...
50Obsługa konserwacyjna systemu kontroli wjazdu i opłat na parkingu podziemnym SGGW w Warszawie przez okres 12 miesięcy.DIiNT.260.28.20182018-10-042018-10-12Więcej...
51Dostawa zestawów komputerowych, laptopów oraz skanera w ramach działalności studiów podyplomowych poradnictwa żywieniowego i dietetycznego WNoŻCiKSZP.260.63.20182018-10-102018-10-19Więcej...