Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa aparatury i komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. II.SZP.260.36.20182018-06-072018-07-31Więcej...
2Kompleksowe sprzątanie w domach studenckich, sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe oraz usługa mycia okienSZP.260.26.20182018-06-182018-08-02Więcej...
3Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.17.20182018-07-172018-08-02Więcej...
4„Przeglądy i bieżąca naprawa urządzeń chłodniczych w zakresie ich części gazowych (freonowych) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 12 miesięcy.”DIiNT.260.16.20182018-07-182018-07-30Więcej...
5Montaż dźwigu osobowego z wykonaniem robót budowlanych w budynku nr 33 SGGW ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.14.20182018-07-202018-08-14Więcej...
6Dostawa sprzętu komputerowegoSZP.260.40.20182018-07-212018-08-02Więcej...
7Ultrasonograf usg wraz wyposażeniem do zastosowania w zakresie: radiologii (jama brzuszna, tarczyca, piersi, jądra), ginekologii, echokardiologii, urologii, badań nerek, badań naczyniowych, badań reumatologicznych, badań mięśniowo-szkieletowychSZP.260.44.20182018-07-232018-08-01Więcej...
8Świadczenie usług rozwoju dla oprogramowania SIMPLE.ERPSZP.260.35.20182018-07-252018-08-02Więcej...
9„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 w zakresie instalacji i robót budowlanych dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159” – część I - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.21.20182018-07-272018-08-10Więcej...
10Usługa konserwacji sieci central telefonicznych, sieci teletechnicznej zewnętrznej wraz z rozbudową istniejącego okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią elektrycznąSZP.260.46.20182018-08-072018-08-16Więcej...
11Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania HMS Solution oraz jego serwisowanieSZP.260.45.20182018-08-102018-08-21Więcej...
12Obsługa konserwacyjna systemu kontroli wjazdu i opłat na parkingu podziemnym SGGW w Warszawie przez okres 10 miesięcy.DIiNT.260.20.20182018-08-222018-08-29Więcej...
13DOSTAWA SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.49.20182018-08-232018-09-04Więcej...
14Dostawa wyposażenia medycznego dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką SGGWSZP.260.51.20182018-08-312018-09-20Więcej...
15Dostawa wsprzętu komputerowego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGWSZP.260.50.20182018-09-042018-09-12Więcej...
16Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.27.20182018-09-122018-09-26Więcej...
17Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku nr 32 na potrzeby Centrum Badawczo – Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.DIiNT.260.26.20182018-09-142018-10-01Więcej...
18Dostosowanie budynku nr 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159” (tryb zaprojektuj i wykonaj).DIiNT.260.25.20182018-09-142018-10-01Więcej...
19Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, czyściw i rękawic roboczych dla SGGWSZP.260.47.20182018-09-172018-10-01Więcej...
20„Wykonanie wymiany podstaw dachowych pod wentylatorami na dachu D.A. IKAR na terenie Kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie”DIiNT.260.23.20182018-09-252018-10-09Więcej...
21Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych dla SGGWSZP.260.53.20182018-09-282018-10-23Więcej...
22Wykonanie analiz ekonomicznych typu proof of concept potencjału komercyjnego projektów badawczo-rozwojowychSZP.260.55.20182018-10-012018-10-09Więcej...
23Dostawa autokaru dla SGGWSZP.260.54.20182018-10-032018-11-26Więcej...
24Obsługa konserwacyjna systemu kontroli wjazdu i opłat na parkingu podziemnym SGGW w Warszawie przez okres 12 miesięcy.DIiNT.260.28.20182018-10-042018-10-12Więcej...
25Dostawa aparatury i urządzeń oraz komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. III.SZP.260.60.20182018-10-122018-11-29Więcej...
26„Wykonanie wymiany wentylatorów dachowych w D.S. BAZYLISZEK na terenie Kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie”DIiNT.260.24.20182018-10-082018-10-22Więcej...
27Dostawa zestawów komputerowych, laptopów oraz skanera w ramach działalności studiów podyplomowych poradnictwa żywieniowego i dietetycznego WNoŻCiKSZP.260.63.20182018-10-102018-10-19Więcej...
28”Remont łazienek w pionie nr 2 w budynku nr 33 WBiIŚ SGGW w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Nowoursynowskiej 154”DIiNT.260.29.20182018-10-152018-10-30Więcej...
29Zakup samochodu osobowegoSZP.260.58.20182018-10-152018-10-23Więcej...
30Sukcesywna dostawa czasopism krajowych i zagranicznych dla SGGW w prenumeracie na rok 2019SZP.260.57.20182018-10-162018-11-07Więcej...
31DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.68.20182018-10-162018-11-07Więcej...
32Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260. 56.20182018-10-172018-10-26Więcej...
33DOSTAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO i OGRODNICZEGO DLA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOLOGIISZP.260.69.20182018-10-182018-10-29Więcej...
34„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Zaplecza Technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”DIiNT.260.22.20182018-10-192018-11-06Więcej...
35DOSTAWA APARATURY NAUKOWO – DYDAKTYCZNEJ DLA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOLOGII SGGWSZP.260.70.20182018-10-192018-10-31Więcej...
36Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejSZP.260.71.20182018-10-222018-11-06Więcej...
37Dostawa czytnika pomiaru absorbancji UV-Vis, luminescencji i fluorescencji z dozownikiem dla Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawieszp.260.72.20182018-11-062018-11-14Więcej...
38Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.31.20182018-11-072018-11-21Więcej...
39Rozbudowa sieci bezprzewodowej w ramach projektu „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – (e-SGGW)”.SZP.260.74.20182018-11-202018-11-28Więcej...
40Dostawa sprzętu komputerowegoSZP.260.76.20182018-11-222018-11-30Więcej...
41Dostawa czytnika pomiaru absorbancji UV-Vis, luminescencji i fluorescencji z dozownikiem dla Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.80.20182018-11-222018-11-29Więcej...
42DOSTAWA APARATURY NAUKOWO – DYDAKTYCZNEJ DLA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW- CZĘŚĆ IISZPSZP. 260.81.20182018-11-272018-12-07Więcej...
43Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz taśm i etykiet do sprzętu drukującegoSZP.260.77.20182018-11-282018-12-11Więcej...
44Usługa asysty technicznej oprogramowania, aparatury medycznej i urządzeń współpracujących, dla Pracowni Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGWSZP.260.67.20182018-11-282018-12-06Więcej...
45Wykonanie oraz wdrożenie systemu informatycznego SusPigSys w ramach projektu System zrównoważonej produkcji trzody chlewnejSZP.260.82.WNE.20182018-11-302018-12-10Więcej...
46Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGWSZP.260.84.20182018-12-052018-12-13Więcej...
47Dostawa komputerów, monitora, tabletów i akcesoriów komputerowychSZP.260.83.20182018-12-072018-12-17Więcej...
48Dostawa różnicowego kolorymetru skaningowego z możliwością wykonywania pomiarów z modulacją temperatury MDSCSZP.260.85.20182018-12-152019-01-18Więcej...
49Opracowanie efektów kształcenia, programu studiów oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu Projektowanie żywności- studia dualne II stopniaSZP.260.86.20182018-12-182018-12-28Więcej...
50Wykonanie ośmiu wiat śmietnikowych przy domach studenckich na terenie kampusu SGGW w Warszawie wraz z wykonaniem robót drogowych i przełożeniem kabli nN w obrębie planowanych wiat.DIiNT.260.33.20182018-12-192019-01-07Więcej...
51Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów weterynaryjnych, medycznych i laboratoryjnych z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.87.20182018-12-202019-01-04Więcej...
52Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.90.20182018-12-212019-01-04Więcej...
53Dostawa dwóch samochodów dla administracji SGGWSZP.260.91.20182018-12-272019-01-14Więcej...
54DOSTAWA CIEPLAREK LABORATORYJNYCH DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.88.20182018-12-272019-01-11Więcej...
55Opracowanie koncepcji w zakresie rozbudowy systemu finansowo-księgowego oraz budowy systemu zarządzania budżetemSZP.260.61.2018 BNiPK.260.8.20182018-12-282019-01-15Więcej...