Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Budowa i wdrożenie systemu zarządzania budżetem (System ZB) oraz rozbudowę systemu finansowo-księgowego SGGW poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem (System ZM) w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.30.2020 – BNiPK.250.5.20202020-11-092020-12-22Więcej...
2Przebudowa stacji transformatorowej ST 17 w D.A. IKAR oraz przebudowa układu SZR w D.A. IKAR i D.S. LIMBA ( cz. I) oraz wyniesienie stacji z budynku Przedszkola i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej ST 14 ( cz. II).DNT.250.19.20202020-12-072020-12-29Więcej...
3Promocja Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.66.20202020-12-162020-12-24Więcej...
4Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.DI.250.5.20202020-12-212021-05-07Więcej...
5Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w D.A. LIMBA (bud. 38), zlokalizowanego na terenie kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161DNT.250.23.20202020-12-212021-01-20Więcej...
6Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.250.72.20202020-12-212020-12-29Więcej...
7Dostawa samochodu siedmioosobowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszwieSZP.250.64.20202020-12-292021-01-18Więcej...
8Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dydaktyczno – laboratoryjnym Wolica SGGW w Warszawie przy ul. NowoursynowskiejDNT.250.24.20202020-12-232021-01-27Więcej...
9Rozbudowa sieci komputerowej w domach studenckichSZP.250.73.20202020-12-282021-02-09Więcej...
10Kompleksowe sprzątanie obiektów przy ulicy Rakowieckiej z zabezpieczeniem w środki czystościowe oraz usługa mycia okien.SZP.250.68.20202020-12-292021-01-19Więcej...
11Remont budynku Rektoratu SGGW ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie wraz z pracami projektowymi.DNT.250.25.20202020-12-292021-01-19Więcej...
12„Sukcesywne dostawy obroży telemetrycznych ” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-01SZP.250.65.20202020-12-292021-01-08Więcej...
13Sukcesywna dostawa papierniczych artykułów higienicznych oraz rękawiczek laboratoryjnych dla SGGW w WarszawieSZP.250.71.20202020-12-302021-01-18Więcej...
14Dostawa systemu radiografii bezpośredniej wraz z oprzyrządowaniem i stacją diagnostyczną dla Katedry Chorób Dużych Zwierząt i KlinikiSZP.250.67.20202020-12-292021-01-07Więcej...
15Rozbudowa systemu kopii bezpieczeństwa poprzez dostawę systemu zarządzania kopiami zapasowymi danych w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.70.2020 – BNiPK.250.10.20202020-12-302021-01-19Więcej...
16Zarządzanie siecią i monitorowanie usług w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.74.2020 - BNiPK.250.11.20202020-12-312021-01-12Więcej...
17Sukcesywne usługi pralnicze dla SGGWSZP.250.69.20202021-01-202021-01-19Więcej...
18Rozwój oprogramowania SIMPLESZP.250.3.20212021-03-112021-03-29Więcej...
19Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XVSZP.250.1.20212021-02-222021-03-26Więcej...
20Wykonanie dostawa i instalacja systemu oznakowania typu wayfinding na kampusie SGGW w Warszawie we wskazanych lokalizacjachSZP.250.4.20212021-02-262021-03-09Więcej...
21Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XVIszp.250.2.20212021-03-082021-03-29Więcej...
22„Promocja projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17)SZP.250.6.20212021-03-182021-03-29Więcej...
23Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie przez okres 12 m- cyDNT.250.1.20212021-03-252021-04-13Więcej...
24USŁUGA OPRACOWANIA I REALIZACJI KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE”SZP.250.5.20212021-04-122021-04-28Więcej...
25Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XVIISZP.250.9.20212021-04-212021-05-21Więcej...