Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Remont przybudówki D.S Adara Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT / 03 / 20172017-03-072017-03-28Więcej...
2Dostawa systemu mebli laboratoryjno-biurowych stanowiących wyposażenie pracowni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w ramach programu restrukturyzacyjnego12/WMW/SGGW/20172017-03-172017-04-04Więcej...
3Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie na okres 12 m- c y, Część I - Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m- c y systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Część II - Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m – c y systemów ochrony mienia w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieDIiNT/6/20172017-03-242017-04-03Więcej...
4Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla SGGWSZP.260.15.2017.DOOIZ2017-04-042017-04-13Więcej...
5Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych i sprzętu pomiarowego, dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.16.2017.DOTO2017-04-122017-05-23Więcej...
6DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCHWNE.260.18.20172017-04-132017-04-24Więcej...
7Dostawa mebli biurowych dla SGGW w Warszawie.SZP.260.17.20172017-04-142017-04-26Więcej...
8DOSTAWA CZYŚCIW, RĘKAWIC ROBOCZYCH I LABORATORYJNYCH DLA SGGW.SZP.260.13.2017.DOOiZ2017-04-142017-04-28Więcej...
9Sukcesywne usługi pralniczeSZP.260.14.20172017-04-282017-04-14Więcej...
10Wyposażenie rotundy w Auli Kryształowej i sali konferencyjnej na I piętrze w meble konferencyjne oraz system audio-wideo.DIiNT/7/20172017-05-042017-05-11Więcej...
11Wyposażenie rotundy w Auli Kryształowej i sali konferencyjnej na I piętrze w meble konferencyjne oraz system audio-wideo.DIiNT / 10 /20172017-05-082017-05-16Więcej...
12Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie z uwzględnieniem etapowania inwestycji.DIiNT / 09 / 20172017-05-192017-05-30Więcej...
13DRUK I OPRAWA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIESZP.260.24.2017.Wydawnictwo SGGW2017-05-222017-07-03Więcej...
14Zakup laptopów 2w1WBiIŚ.260.22.20172017-05-242017-06-02Więcej...
15Dostawa badawczego fluorescencyjnego mikroskopu do badań eggs embryos ex ovo w ramach programu restrukturyzacyjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.19.2017.WMW2017-05-242017-06-02Więcej...
16Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek administracyjnych SGGWSZP.260.20.20172017-05-262017-06-08Więcej...
17Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do urządzeń biurowych dla SGGWSZP.260.21.2017.DOOiZ2017-05-262017-06-08Więcej...
18Dostawa sprzętu komputerowego dla SGGWSZP.260.23.2017.CI2017-05-292017-06-06Więcej...
19Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej i obuwia roboczego dla pracowników SGGWSZP.260.25.2017.DOOiZ2017-06-052017-06-14Więcej...
20Audyt Technologiczny SGGW dla projektu Inkubator Innowacyjności +SZP.260.26.2017.CIITT2017-06-062017-06-19Więcej...
21Remont korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja wentylacji w D.S. Bazyliszek na terenie kampusu SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 161B.DIiNT/13/20172017-06-062017-06-21Więcej...
22Zakup laptopów 2w1WBIS.260.27.20172017-06-082017-06-19Więcej...
23Remont łazienek oraz pionów wentylacji w części budynku Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Nowoursynowskiej 161DIiNT 260.12.20172017-06-132017-06-27Więcej...
24Remont segmentów w Domu Asystenckim IKAR SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.DIiNT 260.11.20172017-06-142017-06-29Więcej...
25Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.29.2017.WMW2017-06-222017-07-10Więcej...
26Wyposażenie rotundy w Auli Kryształowej i sali konferencyjnej na I piętrze w meble konferencyjne.DIiNT.260.15.20172017-06-262017-07-07Więcej...
27Wymiana zniszczonych wykładzin w segmentach w ZDS nr 2,3,4,7 zlokalizowanych na kampusie SGGW przy ulicy Nowoursynowskiej 161.DIiNT.260.14. 20172017-07-062017-07-20Więcej...
28Remont korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja wentylacji w D.S. Bazyliszek na terenie kampusu SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 161B.DIiNT 260.17.20172017-07-062017-07-20Więcej...
29Remont segmentów w Domu Asystenckim IKAR SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.DIiNT 260.16.20172017-07-112017-07-25Więcej...
30DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.33.2017.WMW2017-07-182017-08-08Więcej...
31Dostawa sprzętu komputerowego dla SGGWSZP.260.32.2017.CI2017-07-172017-07-25Więcej...
32Obsługa umowy Microsoft Product and Services (MPSA) dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.31.2017.CI2017-07-172017-07-28Więcej...
33Naprawa i wymiana stolarki drzwiowej w segmentach ZDS nr 4 (DS. Dendryt i DS. Cezar) SGGW w Warszawie – lokalizacja ul. Nowoursynowska 161DIiNT.260.19. 20172017-07-182017-08-02Więcej...
34Dostawa sprzętu i oprogramowania do diagnostyki obrazowej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGWSZP.260.34.2017.WMW2017-07-212017-09-01Więcej...
35Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej i obuwia roboczego dla pracowników SGGWSZP.260.39.2017.DOOiZ2017-08-082017-08-21Więcej...
36Sukcesywana dostawa art. biurowych dla SGGWSZP.260.35.20172017-08-082017-08-28Więcej...
37Remont segmentów w Domu Asystenckim IKAR SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.DIiNT 260.18.20172017-08-112017-08-29Więcej...
38Dostawa sprzętu komputerowego dla SGGWSZP.260.36.2017.CI2017-08-112017-08-22Więcej...
39Dostawa urządzeń sieciowych dla SGGWSZP.260.37.2017.CI2017-08-112017-08-22Więcej...
40Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania HMS Solution oraz jego serwisowanie.SZP.260.38.2017.CI2017-08-112017-08-22Więcej...
41Zakup sprzętu komputerowego i drukarek dla studiów podyplomowych „Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne” Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i KonsumpcjiSZP.260.40.2017.WNoŻCiK2017-09-052017-09-14Więcej...