Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa komputera przenośnego dla Katedry Techniki i Projektowania Żywności5/WNoŻCiK/SGGW/20172017-01-162017-01-24Więcej...
2Świadczenie usług dostępu do Internetu dla SGGW4/CI//SGGW/20172017-01-172017-01-25Więcej...
3Dostawa urządzenia do mycia o działaniu ciągłym oraz wyposażenia do zmywarki6/WNoŻCiK/SGGW/20172017-01-272017-02-08Więcej...
4Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych laboratoriów w budynku nr 24 Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW W Warszawie - lokalizacja ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT / 02 / 20172017-02-092017-02-28Więcej...
5Dostawa aparatury naukowo badawczej w ramach programu restrukturyzacyjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie7/WMW/SGGW/20172017-02-102017-03-22Więcej...
6Remont stacji wodociągowej z modernizacją ujęcia wody i układu urządzeń i instalacji technologicznych do uzdatniania wody, stanowiącej źródło zaopatrzenia w wodę dla celów bytowo gospodarczych i p. pożarowych obiektów D.S Jodełka i CEPL SGGW przy ul. Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi”.DIiNT/1/20172017-02-162017-03-06Więcej...
7Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie10/WMW/SGGW/20172017-02-272017-03-07Więcej...
8Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW w Warszawie.11/SGGW/20172017-02-282017-03-21Więcej...
9Sukcesywne dostawy artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych i wyrobów włókienniczych dla SGGW9/DOOiZ/SGGW/20172017-03-032017-03-22Więcej...
10Sukcesywna dostawa artykułów biurowych.8/DOOIZ/SGGW/20172017-03-032017-03-21Więcej...
11Remont przybudówki D.S Adara Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT / 03 / 20172017-03-072017-03-28Więcej...
12Remont budynku Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie – dostosowanie do przepisów p. pożarowychDIiNT/5/20172017-03-082017-03-22Więcej...
13Dostawa systemu mebli laboratoryjno-biurowych stanowiących wyposażenie pracowni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w ramach programu restrukturyzacyjnego12/WMW/SGGW/20172017-03-172017-04-04Więcej...
14Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie na okres 12 m- c y, Część I - Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m- c y systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Część II - Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m – c y systemów ochrony mienia w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieDIiNT/6/20172017-03-242017-04-03Więcej...
15Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla SGGWSZP.260.15.2017.DOOIZ2017-04-042017-04-13Więcej...
16Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych i sprzętu pomiarowego, dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.16.2017.DOTO2017-04-122017-05-23Więcej...
17DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCHWNE.260.18.20172017-04-132017-04-24Więcej...
18Dostawa mebli biurowych dla SGGW w Warszawie.SZP.260.17.20172017-04-142017-04-26Więcej...
19DOSTAWA CZYŚCIW, RĘKAWIC ROBOCZYCH I LABORATORYJNYCH DLA SGGW.SZP.260.13.2017.DOOiZ2017-04-142017-04-28Więcej...
20Sukcesywne usługi pralniczeSZP.260.14.20172017-04-282017-04-14Więcej...
21Wyposażenie rotundy w Auli Kryształowej i sali konferencyjnej na I piętrze w meble konferencyjne oraz system audio-wideo.DIiNT/7/20172017-05-042017-05-11Więcej...
22Wyposażenie rotundy w Auli Kryształowej i sali konferencyjnej na I piętrze w meble konferencyjne oraz system audio-wideo.DIiNT / 10 /20172017-05-082017-05-16Więcej...
23Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie z uwzględnieniem etapowania inwestycji.DIiNT / 09 / 20172017-05-192017-05-30Więcej...
24DRUK I OPRAWA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIESZP.260.24.2017.Wydawnictwo SGGW2017-05-222017-07-03Więcej...
25Zakup laptopów 2w1WBiIŚ.260.22.20172017-05-242017-06-02Więcej...
26Dostawa badawczego fluorescencyjnego mikroskopu do badań eggs embryos ex ovo w ramach programu restrukturyzacyjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.19.2017.WMW2017-05-242017-06-02Więcej...
27Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek administracyjnych SGGWSZP.260.20.20172017-05-262017-06-08Więcej...
28Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do urządzeń biurowych dla SGGWSZP.260.21.2017.DOOiZ2017-05-262017-06-08Więcej...
29Dostawa sprzętu komputerowego dla SGGWSZP.260.23.2017.CI2017-05-292017-06-06Więcej...
30Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej i obuwia roboczego dla pracowników SGGWSZP.260.25.2017.DOOiZ2017-06-052017-06-14Więcej...
31Audyt Technologiczny SGGW dla projektu Inkubator Innowacyjności +SZP.260.26.2017.CIITT2017-06-062017-06-19Więcej...
32Remont korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja wentylacji w D.S. Bazyliszek na terenie kampusu SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 161B.DIiNT/13/20172017-06-062017-06-21Więcej...
33Zakup laptopów 2w1WBIS.260.27.20172017-06-082017-06-19Więcej...
34Remont łazienek oraz pionów wentylacji w części budynku Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Nowoursynowskiej 161DIiNT 260.12.20172017-06-132017-06-27Więcej...
35Remont segmentów w Domu Asystenckim IKAR SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.DIiNT 260.11.20172017-06-142017-06-29Więcej...
36Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.29.2017.WMW2017-06-222017-07-10Więcej...
37Wyposażenie rotundy w Auli Kryształowej i sali konferencyjnej na I piętrze w meble konferencyjne.DIiNT.260.15.20172017-06-262017-07-07Więcej...
38Wymiana zniszczonych wykładzin w segmentach w ZDS nr 2,3,4,7 zlokalizowanych na kampusie SGGW przy ulicy Nowoursynowskiej 161.DIiNT.260.14. 20172017-07-062017-07-20Więcej...
39Remont korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja wentylacji w D.S. Bazyliszek na terenie kampusu SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 161B.DIiNT 260.17.20172017-07-062017-07-20Więcej...