Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek administracyjnych SGGWszp.260.56.20172017-11-202017-11-28Więcej...
2Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w Sali 101 i 102 w budynku nr 7 Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166.DIiNT 260.23.20172017-11-212017-12-06Więcej...
3Sukcesywne usługi oczyszczania i opróżniania kanałów ściekowych na terenie SGGWSZP.260.59.20172017-11-222017-12-04Więcej...
4Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w WarszawieSZP.260.65.2017.WRiB2017-11-232017-12-01Więcej...
5Sukcesywne dostawy jednorazowych rękawic diagnostycznych.SZP.260.58.20172017-11-232017-12-01Więcej...
6„Dostawa mikroskopu odwróconego ze stołem antywibracyjnym pod mikroskop i mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą” Dotyczy Zadania pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu LeśnegoSZP.260.64.20172017-11-282017-12-12Więcej...
7Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.67.2017.WMW2017-12-042018-01-11Więcej...
8Dostawa oprogramowania służącego do celowanej i niecelowanej analizy metabolitów przy pomocy techniki LCMSMS dla Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGWSZP.260.68.2017.WMW2017-12-042017-12-11Więcej...
9DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DRUKUJĄCEGO DLA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCHSZP.260.54.2017.WNE2017-12-052017-12-18Więcej...
10Ubezpieczenie komunikacyjne floty lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.69.20172017-12-062017-12-18Więcej...
11Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w WarszawieSZP.260.70.2017.WZIM2017-12-292018-01-24Więcej...
12Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą dla SGGWSZP.260.71.20172017-12-292018-01-12Więcej...
13Zakup macierzy dyskowej w ramach projektu „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – (e-SGGW)”SZP.260.50.2017.CI2017-12-292018-01-24Więcej...
14Wymiana dźwigów osobowych w D.A. IKAR (bud. nr 39) SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161DIiNT.260.20.20172018-01-082018-01-26Więcej...
15„Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej nt. SGGW oraz jej realizacja”SZP.260.1.20182018-01-082018-01-18Więcej...
16„Remont korytarzy i klatek schodowych oraz wymiana drzwi do zespołów mieszkalnych na drzwi o odporności ogniowej EI30 oraz z uszczelnieniem kanałów wentylacyjnych w poziomie stopodachu w D.S. „Bazyliszek” na terenie kampusu SGGW w Warszawie”.DIiNT.260.01.20182018-01-162018-02-12Więcej...
17Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji systemów wjazdowych oraz drzwi dla niepełnosprawnych dla SGGW w Warszawie przez okres 12 miesięcy.DIiNT 260.2.20182018-02-062018-02-15Więcej...
18Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.3.20182018-02-062018-02-14Więcej...
19„Wykonanie remontu 22 pomieszczeń w poziomie przyziemia budynku nr 34 oraz wykonanie remontu pomieszczeń w poziomie przyziemia i parteru budynku nr 37 oraz remont korytarzy od poziomu (-2) do poziomu przyziemia w budynku nr 37 na terenie kampusu SGGW w Warszawie”.DIiNT 260.04.20182018-02-072018-02-22Więcej...
20Sukcesywne dostawy środków czystościowych past i kremów oraz galanterii hotelowej dla SGGWSZP.260.4.20182018-02-122018-03-01Więcej...
21Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.5.2018.WMW2018-02-162018-03-13Więcej...
22DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.8.20182018-02-202018-03-02Więcej...
23Usługa wykonania tablicy informacyjnej projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)”SZP.260.7.20182018-02-222018-03-02Więcej...
24Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW w WarszawieSZP.260.9.20182018-03-052018-03-21Więcej...
25Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów oraz akcesoriów komputerowychSZP.260.6.20182018-03-092018-03-20Więcej...
26Laboratoryjny opryskiwacz kabinowySZP.260.17.20182018-03-122018-03-22Więcej...
27Sukcesywna dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i teczek do akt dla SGGW w Warszawie.SZP.260.14.20182018-03-132018-03-27Więcej...
28Naprawa, regulacja stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach SGGW w Warszawie.DIiNT 260.3.20182018-03-152018-03-26Więcej...
29Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGWSZP.260.15.20182018-03-162018-04-06Więcej...
30DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCHSZP.260.18.2018.WNE2018-03-192018-03-28Więcej...
31Dostawa sprzętu komputerowego dla SGGW w WarszawieSZP.260.12.20182018-03-212018-03-29Więcej...
32Remont dwóch central wentylacyjnych wraz z agregatem wody lodowej w budynku nr 48 ( Biblioteka) na terenie SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161.DIiNT 260.10.20182018-03-222018-04-19Więcej...
33Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla SGGWSZP.260.20.20182018-03-292018-04-09Więcej...
34Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie przez okres 12 m- c y.DIiNT 260.8.20182018-03-292018-04-12Więcej...
35Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla jednostek administracyjnych SGGWSZP.260.16.20182018-03-292018-04-12Więcej...
36Remont łazienek, wentylatorów dachowych w części Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Nowoursynowskiej 161DIiNT.260.06.20182018-04-092018-04-25Więcej...
37Dostawa artykułów reklamowych dla Wydziału Nauk Społecznych na Dni SGGW 2018SZP.260.23.20182018-04-092018-04-17Więcej...
38Dostawy pomp hydraulicznych, narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem mechanicznym dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.21.20182018-04-102018-04-25Więcej...
39„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie – remont instalacji budynkowych i przeróbki budowlane, ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie” – w ramach projektu – „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.07.20182018-04-172018-05-15Więcej...
40Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.25.20182018-04-192018-05-11Więcej...
41Monitoring oraz ochrona obiektów SGGW.SZP.260.27.20182018-04-192018-04-27Więcej...
42Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w WarszawieSZP.260.19.20182018-04-232018-05-14Więcej...
43Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.31.20182018-04-252018-05-14Więcej...
44: „Roboty remontowo-budowlane obiektów SGGW w Warszawie zlokalizowanych na terenie Kampusu przy ul. Nowoursynowskiej i Rakowieckiej w Warszawie”.DIiNT.260.05.20182018-04-272018-05-17Więcej...
45Dostawa mebli biurowych dla SGGWSZP.260.11.20182018-04-272018-05-14Więcej...
46Usługa zaprojektowania i wykonania strony internetowej projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)”SZP.260.30.20182018-05-102018-05-18Więcej...