Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1„Wykonanie remontu 22 pomieszczeń w poziomie przyziemia budynku nr 34 oraz wykonanie remontu pomieszczeń w poziomie przyziemia i parteru budynku nr 37 oraz remont korytarzy od poziomu (-2) do poziomu przyziemia w budynku nr 37 na terenie kampusu SGGW w Warszawie”.DIiNT 260.04.20182018-02-072018-02-22Więcej...
2Sukcesywne dostawy środków czystościowych past i kremów oraz galanterii hotelowej dla SGGWSZP.260.4.20182018-02-122018-03-01Więcej...
3Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.5.2018.WMW2018-02-162018-03-13Więcej...
4DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.8.20182018-02-202018-03-02Więcej...
5Usługa wykonania tablicy informacyjnej projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)”SZP.260.7.20182018-02-222018-03-02Więcej...
6Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW w WarszawieSZP.260.9.20182018-03-052018-03-21Więcej...
7Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów oraz akcesoriów komputerowychSZP.260.6.20182018-03-092018-03-20Więcej...
8Laboratoryjny opryskiwacz kabinowySZP.260.17.20182018-03-122018-03-22Więcej...
9Sukcesywna dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i teczek do akt dla SGGW w Warszawie.SZP.260.14.20182018-03-132018-03-27Więcej...
10Naprawa, regulacja stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach SGGW w Warszawie.DIiNT 260.3.20182018-03-152018-03-26Więcej...
11Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGWSZP.260.15.20182018-03-162018-04-06Więcej...
12DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCHSZP.260.18.2018.WNE2018-03-192018-03-28Więcej...
13Dostawa sprzętu komputerowego dla SGGW w WarszawieSZP.260.12.20182018-03-212018-03-29Więcej...
14Remont dwóch central wentylacyjnych wraz z agregatem wody lodowej w budynku nr 48 ( Biblioteka) na terenie SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161.DIiNT 260.10.20182018-03-222018-04-19Więcej...
15Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla SGGWSZP.260.20.20182018-03-292018-04-09Więcej...
16Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie przez okres 12 m- c y.DIiNT 260.8.20182018-03-292018-04-12Więcej...
17Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla jednostek administracyjnych SGGWSZP.260.16.20182018-03-292018-04-12Więcej...
18Remont łazienek, wentylatorów dachowych w części Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Nowoursynowskiej 161DIiNT.260.06.20182018-04-092018-04-25Więcej...
19Dostawa artykułów reklamowych dla Wydziału Nauk Społecznych na Dni SGGW 2018SZP.260.23.20182018-04-092018-04-17Więcej...
20Dostawy pomp hydraulicznych, narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem mechanicznym dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.21.20182018-04-102018-04-25Więcej...
21Dostawa aparatury w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. I.SZP.260.22.20182018-04-202018-06-07Więcej...
22„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie – remont instalacji budynkowych i przeróbki budowlane, ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie” – w ramach projektu – „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.07.20182018-04-172018-05-15Więcej...
23Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.25.20182018-04-192018-05-11Więcej...
24Monitoring oraz ochrona obiektów SGGW.SZP.260.27.20182018-04-192018-04-27Więcej...
25Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w WarszawieSZP.260.19.20182018-04-232018-05-14Więcej...
26Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.31.20182018-04-252018-05-14Więcej...
27: „Roboty remontowo-budowlane obiektów SGGW w Warszawie zlokalizowanych na terenie Kampusu przy ul. Nowoursynowskiej i Rakowieckiej w Warszawie”.DIiNT.260.05.20182018-04-272018-05-17Więcej...
28Dostawa mebli biurowych dla SGGWSZP.260.11.20182018-04-272018-05-14Więcej...
29Sukcesywne usługi pralnicze dla SGGWSZP.260.24.20182018-05-082018-05-07Więcej...
30Usługa zaprojektowania i wykonania strony internetowej projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)”SZP.260.30.20182018-05-102018-05-18Więcej...
31Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla KIRSZP.260.32.20182018-05-182018-05-28Więcej...
32Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT 260.9.20182018-05-112018-05-25Więcej...
33Sukcesywne dostawy artykułów piśmiennych, etykiet i taśm drukujących dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.SZP.260.28.20182018-05-112018-05-22Więcej...
34Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów oraz akcesoriów komputerowychSZP.260.34.20182018-05-182018-05-29Więcej...
35„Wykonanie remontu 22 pomieszczeń w poziomie przyziemia budynku nr 34 oraz wykonanie remontu pomieszczeń w poziomie przyziemia i parteru budynku nr 37 oraz remont korytarzy od poziomu (-2) do poziomu przyziemia w budynku nr 37 na terenie kampusu SGGW w Warszawie”.DIiNT.260.11.20182018-05-242018-06-12Więcej...
36„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie” – dwie części - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.15.20182018-06-012018-06-19Więcej...
37Dostawa aparatury i komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. II.SZP.260.36.20182018-06-072018-07-31Więcej...
38Rewdrożenie rozwiązania opartego na systemie informatycznym SIMPLE.PERSONELSZP.260.13.20182018-06-052018-06-15Więcej...
39Remont segmentów w Domu Asystenckim Ikar w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.DIiNT.260.13.20182018-06-072018-06-22Więcej...
40Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej łączonej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.39.20182018-06-122018-06-29Więcej...
41Roboty remontowe – wymiana parkietów drewnianych, roboty elektryczne i roboty stolarskie w budynku Auli Kryształowej SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.12.20182018-06-122018-06-26Więcej...
42Kompleksowe sprzątanie w domach studenckich, sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe oraz usługa mycia okienSZP.260.26.20182018-06-182018-08-02Więcej...
43Rewdrożenie rozwiązania opartego na systemie informatycznym SIMPLE.PERSONELSZP.260.41.20182018-06-262018-07-05Więcej...
44Zakup oprogramowania w ramach projektu „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – (e-SGGW)”SZP.260.29.20182018-06-262018-07-18Więcej...
45„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie” – dwie części - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.19.20182018-06-282018-07-16Więcej...
46ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGOSZP.260.37.20182018-07-022018-07-19Więcej...
47Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej łączonej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.43.20182018-07-022018-07-11Więcej...
48DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJSZP.260.38.20182018-07-092018-07-17Więcej...
49Naprawa nawierzchni dróg i chodników na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.DIiNT.260.17.20182018-07-172018-08-02Więcej...
50„Przeglądy i bieżąca naprawa urządzeń chłodniczych w zakresie ich części gazowych (freonowych) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 12 miesięcy.”DIiNT.260.16.20182018-07-182018-07-30Więcej...
51Montaż dźwigu osobowego z wykonaniem robót budowlanych w budynku nr 33 SGGW ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.14.20182018-07-202018-08-14Więcej...
52Dostawa sprzętu komputerowegoSZP.260.40.20182018-07-212018-08-02Więcej...
53Ultrasonograf usg wraz wyposażeniem do zastosowania w zakresie: radiologii (jama brzuszna, tarczyca, piersi, jądra), ginekologii, echokardiologii, urologii, badań nerek, badań naczyniowych, badań reumatologicznych, badań mięśniowo-szkieletowychSZP.260.44.20182018-07-232018-08-01Więcej...
54Świadczenie usług rozwoju dla oprogramowania SIMPLE.ERPSZP.260.35.20182018-07-252018-08-02Więcej...
55„Dostosowanie budynku nr 32, 23 i 34 w zakresie instalacji i robót budowlanych dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159” – część I - tryb zaprojektuj i wykonaj.DIiNT.260.21.20182018-07-272018-08-10Więcej...