Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Wymiana czterech dźwigów w budynku nr 34 i budynku nr 37 (po dwa na budynek), zlokalizowanych na terenie SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161DNT.250.18.20202020-09-282020-10-14Więcej...
2Dostawa komputerów przenośnych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.41.20202020-10-022020-11-04Więcej...
3Wyposażenie Laboratorium kultur tkankowych 3D w system mikrodysekcji w ramach Wyposażenia Laboratorium Inżynierii Tkankowej w ramach Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.44.20202020-10-072020-11-09Więcej...
4Dostawę stanowiska do analizy obrazu spekli laserowych dla Instytutu Inżynierii MechanicznejSZP.250.45.20202020-10-022020-10-12Więcej...
5Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XIIISZP.250.43.20202020-10-072020-11-12Więcej...
6Dostawa oraz udzielenie licencji na oprogramowanie - biblioteki dedykowane do techniki EGA-PY/GC-MS w ramach projektu Pasza ProSZP.250.42.20202020-10-022020-10-12Więcej...
7Dostawę urządzeń w ramach projektu „Pasza Pro: Technologie wykorzystania ubocznych produktów rolnych” Nr projektu POIR.01.01.01-00-0224/19-00SZP.250.49.20202020-10-092020-11-10Więcej...
8Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt i Klinika Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.250.46.20202020-10-062020-10-14Więcej...
9Remont pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w budynku nr 11 SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166DNT.250.20.20202020-10-082020-10-27Więcej...
10Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 18 miesięcy.SZP.250.47.20202020-10-122020-10-20Więcej...
11Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” nr. RPMA.04.02.00-14-5073/16 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” zadania nr 5, 6 „Prace budowlane” kategorie kosztów: „Nadzór inwestorski” i „Przygotowanie audytów ex-post”, zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o obowiązku prowadzenia nadzoru przez osoby spełniające wymagania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami-art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r.DNT.250.21.20202020-10-142020-10-22Więcej...
12Dostawę stanowiska do analizy obrazu spekli laserowych dla Instytutu Inżynierii MechanicznejSZP.250.51.20202020-10-152020-10-23Więcej...
13Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XIVSZP.250.52.20202020-10-232020-12-07Więcej...
14Sukcesywna dostawa czasopis krajowych i zagranicznych w prenumeracie na 2021 rokSZP.250.50.20202020-10-202020-11-10Więcej...
15Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w WarszawieSZP.250.40.20202020-10-222020-10-30Więcej...
16Usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych w 2021r. dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.53.20202020-11-042020-12-08Więcej...
17Usługi w zakresie doradztwa w komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej wyników prac badawczo-rozwojowych.SZP.250.54.20202020-10-302020-11-09Więcej...
18Opracowanie projektu systemu oznakowania kampusu Uczelni typu wayfinding, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji studentów i pracowników Zamawiającego, w tym obcokrajowców.SZP.250.55.20202020-11-022020-11-10Więcej...
19Budowa i wdrożenie systemu zarządzania budżetem (System ZB) oraz rozbudowę systemu finansowo-księgowego SGGW poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem (System ZM) w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.30.2020 – BNiPK.250.5.20202020-11-092020-12-22Więcej...
20„Monitorowanie rozmieszczenia bieszczadzkiego stada żubrów oraz prowadzenie monitoringu zakażeń pasożytniczych i monitoringu genetycznego” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-00SZP.250.58.20202020-11-062020-11-17Więcej...
21Dostawę stanowiska do analizy obrazu spekli laserowych dla Instytutu Inżynierii MechanicznejSZP.250.56.20202020-11-062020-11-16Więcej...
22Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w WarszawieSZP.250.57.20202020-11-092020-11-17Więcej...
23Opracowanie projektu systemu oznakowania kampusu Uczelni typu wayfinding, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji studentów i pracowników Zamawiającego, w tym obcokrajowców.SZP.250.59.20202020-11-182020-11-26Więcej...
24Budowa i dostawa elementów służących do wytworzenia instalacji pilotażowej oraz na stałe zainstalowanych w instalacji pilotażowej służących do przygotowywania mokrych mieszanek pasz (mieszalnika) – w ramach projektu Pasza Proszp.250.61.20202020-11-182020-11-27Więcej...
25Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dydaktyczno – laboratoryjnym Wolica SGGW w Warszawie przy ul. NowoursynowskiejDNT.250.22.20202020-11-192020-12-14Więcej...
26Promocja Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.48.20202020-11-302020-12-08Więcej...
27Usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.250.60.20202020-12-012020-12-10Więcej...
28Przebudowa stacji transformatorowej ST 17 w D.A. IKAR oraz przebudowa układu SZR w D.A. IKAR i D.S. LIMBA ( cz. I) oraz wyniesienie stacji z budynku Przedszkola i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej ST 14 ( cz. II).DNT.250.19.20202020-12-072020-12-29Więcej...
29DRUK I OPRAWA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIESZP.250.63.20202020-12-082020-12-17Więcej...
30Promocja Projektu Centrum Medycyny RegeneracyjnejSZP.250.66.20202020-12-162020-12-24Więcej...
31Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.DI.250.5.20202020-12-212021-05-07Więcej...
32Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w D.A. LIMBA (bud. 38), zlokalizowanego na terenie kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161DNT.250.23.20202020-12-212021-01-20Więcej...
33Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.250.72.20202020-12-212020-12-29Więcej...
34Dostawa samochodu siedmioosobowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszwieSZP.250.64.20202020-12-292021-01-18Więcej...
35Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dydaktyczno – laboratoryjnym Wolica SGGW w Warszawie przy ul. NowoursynowskiejDNT.250.24.20202020-12-232021-01-27Więcej...
36Rozbudowa sieci komputerowej w domach studenckichSZP.250.73.20202020-12-282021-02-09Więcej...
37Kompleksowe sprzątanie obiektów przy ulicy Rakowieckiej z zabezpieczeniem w środki czystościowe oraz usługa mycia okien.SZP.250.68.20202020-12-292021-01-19Więcej...
38Remont budynku Rektoratu SGGW ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie wraz z pracami projektowymi.DNT.250.25.20202020-12-292021-01-19Więcej...
39„Sukcesywne dostawy obroży telemetrycznych ” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-01SZP.250.65.20202020-12-292021-01-08Więcej...
40Sukcesywna dostawa papierniczych artykułów higienicznych oraz rękawiczek laboratoryjnych dla SGGW w WarszawieSZP.250.71.20202020-12-302021-01-18Więcej...
41Dostawa systemu radiografii bezpośredniej wraz z oprzyrządowaniem i stacją diagnostyczną dla Katedry Chorób Dużych Zwierząt i KlinikiSZP.250.67.20202020-12-292021-01-07Więcej...
42Rozbudowa systemu kopii bezpieczeństwa poprzez dostawę systemu zarządzania kopiami zapasowymi danych w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.70.2020 – BNiPK.250.10.20202020-12-302021-01-19Więcej...
43Zarządzanie siecią i monitorowanie usług w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZP.250.74.2020 - BNiPK.250.11.20202020-12-312021-01-12Więcej...
44Sukcesywne usługi pralnicze dla SGGWSZP.250.69.20202021-01-202021-01-19Więcej...
45Rozwój oprogramowania SIMPLESZP.250.3.20212021-03-112021-03-29Więcej...
46Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XVSZP.250.1.20212021-02-222021-03-26Więcej...
47Wykonanie dostawa i instalacja systemu oznakowania typu wayfinding na kampusie SGGW w Warszawie we wskazanych lokalizacjachSZP.250.4.20212021-02-262021-03-09Więcej...
48Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) - cz. XVIszp.250.2.20212021-03-082021-03-29Więcej...
49„Promocja projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17)SZP.250.6.20212021-03-182021-03-29Więcej...
50Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie przez okres 12 m- cyDNT.250.1.20212021-03-252021-04-13Więcej...
51USŁUGA OPRACOWANIA I REALIZACJI KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE”SZP.250.5.20212021-04-122021-04-28Więcej...
52Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XVIISZP.250.9.20212021-04-212021-05-21Więcej...
53Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowegoSZP.250.16.20212021-05-122021-06-22Więcej...