Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Dostawa sprzętu i oprogramowania do diagnostyki obrazowej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGWSZP.260.34.2017.WMW2017-07-212017-09-01Więcej...
2Sukcesywana dostawa art. biurowych dla SGGWSZP.260.35.20172017-08-082017-08-28Więcej...
3Remont segmentów w Domu Asystenckim IKAR SGGW w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.DIiNT 260.18.20172017-08-112017-08-29Więcej...
4Zakup sprzętu komputerowego i drukarek dla studiów podyplomowych „Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne” Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i KonsumpcjiSZP.260.40.2017.WNoŻCiK2017-09-052017-09-14Więcej...
5Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, odzieży roboczej i odzieży służbowej dla pracowników SGGWSZP.260.46.20172017-09-212017-10-09Więcej...
6Projekt modernizacji central z instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Pływalni AOS SGGW ul. Ciszewskiego 6DIiNT.260.04.20172017-09-222017-10-12Więcej...
7Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych tabletów i modemów dla SGGWSZP.260.42.20172017-09-282017-10-13Więcej...
8Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego oraz tabletuSZP.260.45.2017.WNoŻCziK2017-09-252017-10-03Więcej...
9Usługi transportowe- Całościowa organizacja przewozu żubrów w Polsce i za granicę Dotyczy Zadania pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu LeśnegoUsługi transportowe- Całościowa organizacja przewozu żubrów w Polsce i za granicę Dotyczy Zadania pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu LeśnegoSZP.260.48.20172017-09-272017-10-04Więcej...
10Sukcesywna dostawa dwudziestu czterech obroży telemetrycznych, Dotyczy Zadania pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego.SZP.260.49.20172017-09-272017-10-04Więcej...
11Sukcesywna dostawa czasopism krajowych i zagranicznych dla SGGW w prenumeracie na 2018 rokSZP.260.44.20172017-09-282017-10-18Więcej...
12Sukcesywna dostawa pasz dla koni dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o ZwierzętachSZP.260.47.20172017-10-062017-10-16Więcej...
13Dostawa mebli biurowych dla SGGW.SZP.260.41.20172017-10-122017-10-25Więcej...
14DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ GODPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY.DIiNT 260.22.2017r2017-10-132017-11-22Więcej...
15DOSTAWA NOWYCH TONERÓW, TUSZY I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCHSZP.260.53.2017.WNE2017-10-192017-10-27Więcej...
16Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych i narzędzi dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.51.2017.DOTO2017-10-302017-11-07Więcej...
17Sukcesywne dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla SGGWSZP.260.52.20172017-10-302017-11-07Więcej...
18Dostawa sprzętu komputerowego dla SGGW w WarszawieSZP.260.61.2017.CI2017-11-062017-11-16Więcej...
19DRUK CYFROWY I OPRAWA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIESZP.260.60.20172017-11-062017-11-14Więcej...
20Dostawa infrastruktury sieciowej dla SGGW w WarszawieSZP.260.62.2017.CI2017-11-072017-11-15Więcej...
21„Dostawa urządzeń laboratoryjnych” Dotyczy Zadania pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu LeśnegoSZP.260.57.20172017-11-092017-11-21Więcej...
22Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek administracyjnych SGGWszp.260.56.20172017-11-202017-11-28Więcej...
23Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w Sali 101 i 102 w budynku nr 7 Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166.DIiNT 260.23.20172017-11-212017-12-06Więcej...
24Sukcesywne usługi oczyszczania i opróżniania kanałów ściekowych na terenie SGGWSZP.260.59.20172017-11-222017-12-04Więcej...
25Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w WarszawieSZP.260.65.2017.WRiB2017-11-232017-12-01Więcej...
26Sukcesywne dostawy jednorazowych rękawic diagnostycznych.SZP.260.58.20172017-11-232017-12-01Więcej...
27„Dostawa mikroskopu odwróconego ze stołem antywibracyjnym pod mikroskop i mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą” Dotyczy Zadania pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu LeśnegoSZP.260.64.20172017-11-282017-12-12Więcej...
28Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny WeterynaryjnejSZP.260.67.2017.WMW2017-12-042018-01-11Więcej...
29Dostawa oprogramowania służącego do celowanej i niecelowanej analizy metabolitów przy pomocy techniki LCMSMS dla Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGWSZP.260.68.2017.WMW2017-12-042017-12-11Więcej...
30DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DRUKUJĄCEGO DLA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCHSZP.260.54.2017.WNE2017-12-052017-12-18Więcej...
31Ubezpieczenie komunikacyjne floty lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZP.260.69.20172017-12-062017-12-18Więcej...
32Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w WarszawieSZP.260.70.2017.WZIM2017-12-292018-01-24Więcej...
33Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą dla SGGWSZP.260.71.20172017-12-292018-01-12Więcej...
34Zakup macierzy dyskowej w ramach projektu „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – (e-SGGW)”SZP.260.50.2017.CI2017-12-292018-01-24Więcej...
35Wymiana dźwigów osobowych w D.A. IKAR (bud. nr 39) SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161DIiNT.260.20.20172018-01-082018-01-26Więcej...
36„Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej nt. SGGW oraz jej realizacja”SZP.260.1.20182018-01-082018-01-18Więcej...
37„Remont korytarzy i klatek schodowych oraz wymiana drzwi do zespołów mieszkalnych na drzwi o odporności ogniowej EI30 oraz z uszczelnieniem kanałów wentylacyjnych w poziomie stopodachu w D.S. „Bazyliszek” na terenie kampusu SGGW w Warszawie”.DIiNT.260.01.20182018-01-162018-02-12Więcej...
38Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji systemów wjazdowych oraz drzwi dla niepełnosprawnych dla SGGW w Warszawie przez okres 12 miesięcy.DIiNT 260.2.20182018-02-062018-02-15Więcej...
39Usługi weterynaryjne dla Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieSZP.260.3.20182018-02-062018-02-14Więcej...