Sekcja Zamówień Publicznych SGGW

Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
email: szp@sggw.pl

l.p.NazwaNumer referencyjnyData publikacjiData składania ofert / wnioskówSzczegóły
1Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.DI.250.5.20202020-12-212021-05-07Więcej...
2USŁUGA OPRACOWANIA I REALIZACJI KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE”SZP.250.5.20212021-04-122021-04-28Więcej...
3Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XVIISZP.250.9.20212021-04-212021-05-21Więcej...
4Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowegoSZP.250.16.20212021-05-122021-06-22Więcej...